Moc i przemoc sztuki w przestrzeni publicznej. Problematyka sztuki site-specific.

Opublikowano 4 kwietnia 2018

Kierownik Katedry Badań dr hab. Maria Pyrlik oraz kierownik zadania badawczego dr Anna Panek zapraszają na spotkanie / warsztaty / dyskusje z artystami z Berlina z Anne Peschken i Markiem Pisarsky (Urban Art).

Moc i przemoc sztuki w przestrzeni publicznej. Problematyka sztuki site-specific.

Spotkanie (warsztaty, dyskusja) odbędzie się 10 kwietnia na Wydziale Sztuki Mediów, przy ul. Spokojnej 15 w Galerii.

Początek o godz. 10:30, o 14:00 przerwa obiadowa, 15:00 ciąg dalszy spotkania. Całość będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Działalność artystyczna zarówno Peschken jak i Pisarsky-iego zaczęła się w Berlinie Zachodnim w latach 80 XX wieku, wtedy kiedy Berlin Zachodni był „wyspą” i ściągał artystów z Niemiec Zachodnich, ze względu na specyfi kę miejsca. Specyfika miejsca zamieszkania niewątpliwie odcisnęła piętno na ich twórczości. Oboje zajmują się sztuką w przestrzeni publicznej. Ze szczególnym uwzględnieniem sitespecific. Ich prace dotyczą historii, wolności, relacji ludzi i miejsca.

Problemy jakie będą poruszane w spotkaniu:

– wykorzystywanie specyfiki miejsca

– reagowanie na przestrzeń społeczną, ekonomiczną i architektoniczną

– relacje polsko-niemieckie w obszarze przygranicznym

– rola stereotypów

– interaktywne narzędzie do zaznaczania miejsc ze „śpiącą historią“

Anne Peschken i Marek Pisarsky (Urban Art) są stypendystami między innymi:

Stipendium des Berliner Senats und der Whitechapel Gallery in London, Kosice

Artists in Residency, współpracują z Künstlerhaus Bethanien w Berlinie.

Kilka wybranych akcji:

Wędrująca Boja wzdłuż pasa muru w Berlinie,

Globalpix, Studio 1, Künstlerhaus Bethanien GmbH, Berlin,

Wir Berliner! Märkisches Museum, Berlin,

Dialog Loci, Projekt w przestrzeni twierdzy Kostrzyńskiej

Abstractly Surreal S&G Galerie Arte Contemporanea.

Udział między innymi w wystawie:

Void, kurator wystawy Anda Rottenberg, bwa Sokół, Nowy Sącz,

Wanderboje, mobile sculpture for Skulptur-Biennale Münsterland

Obecnie pracują nad wystawą i katalogiem o sztuce zaangażowanej w Berlinie w latach 80-tych.