Przełożony dużur Dziekana

Opublikowano 7 marca 2018

Dyżur Dziekana Wydziału Sztuki Mediów prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza 12 marca 2018 r. zostaje przełożony z godz. 15-tej na godz. 12-tą.