NOWE TERMINY DYŻURÓW DZIEKAŃSKICH

Opublikowano 4 stycznia 2018

DZIEKAN – prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz – poniedziałek 15.00-16.00

 

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH – dr Izabela Maciusowicz – poniedziałek 15.00-16.00

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH – dr Piotr Kopik – poniedziałek 15.00 -16.00

 

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – dr Katarzyna Stanny – poniedziałek 16.30-17.30