Przełożny Dyżur Dziekana

Opublikowano 13 grudnia 2017

Dyżur Dziekana Wydziału Sztuki Mediów prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza zostaje przełożony z dziś (13.12.2017 r.) na najbliższy piątek, tj. 15 grudnia 2017 r. na godz. 15-tą.