MARTA WÓDZ

Opublikowano 2 października 2017

MARTA WÓDZ

tytuł pracy dyplomowej: Geograficzny środek Europy

wyróżnienie rektorskie

promotor: prof. Grzegorz Kowalski

Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej 

 

aneks do dyplomu

tytuł aneksu: Antipole

prowadzący: dr hab. Witold Krassowski

Pracownia Reportażu Fotograficznego