KATARZYNA WYREMBELSKA

Opublikowano 14 maja 2017

KATARZYNA WYREMBELSKA

tytuł pracy dyplomowej: Uniform

wyróżnienie dziekańskie

promotor: prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

Pracownia Narracji Fotograficznej