POZA SŁOWAMI – WYSTAWA FILIPA MOSZANTA

Opublikowano 31 października 2016

Serdecznie zapraszam na indywidualną wystawę
malarza młodego pokolenia 

Filipa Moszanta 

organizowaną przez Fundację PKO

POZA SŁOWAMI

kurator: Sebastian Krok

09.11.2016 godz. 18.00

Centrala Zarządu PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15, Warszawa

atrium V piętro.

Wstęp tylko za okazaniem zaproszenia :

wystawa_filipmoszant-zaproszenie
Ze względu na zasady bezpieczeństwa w budynku należy mieć przy sobie
dokument tożsamości.

 

    Filip Moszant (ur. 1987 w Awinion, Francja) studiuje Sztukę Mediów na ASP w Warszawie. W tym roku broni dyplom w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prowadzonej przez profesorów Leona Tarasewicza i Pawła Susida.

    W twórczości Filipa Moszanta ukazane jest intuicyjne przeciwstawienie się procesowi formowania i socjalizacji. Ujawniło się ono w jego dzieciństwie, gdy podczas lekcji szkolnych zmieniał rzeczywistość klasowej sali odbieranej zmysłami w wizualną abstrakcję rysowaną flamastrami. Był to wyraz nieuchronności naturalnych procesów zachodzących w małym chłopcu, jak i również przejaw buntu przeciwko zrównywaniu jednostki do „jedynie słusznego” schematu. Bunt ten wynika z wewnętrznego imperatywu tworzenia, nakazującego przekraczanie narzuconych programów myślowych i społecznych, czy też norm zachowań. W swojej istocie schematy urągają człowieczeństwu oraz jednej z fundamentalnej w świecie wartości, jaką jest wolność…

    Z czasem Moszant wypracowuje swój własny niepodrabialny język malarski, którym komunikuje się ze światem. Niczym twórcy malowideł naskalnych w jaskiniach Lascaux i Altamira, intuicyjnie odnajduje on własne środki wyrazu i sposoby na komunikowanie się z odbiorcą. W ten sposób staje się nieobarczony całym bagażem cywilizacji współczesnej, od której przez całe życie skutecznie ucieka w świat swojej twórczości wyrażonej w nieskrępowanym posługiwaniu się kolorem rysowanym flamastrami, a potem przenoszonym na wydruk cyfrowy. W konsekwencji malarski język Filipa Moszanta, chociaż rozpoznawalny, w oczywisty sposób wymyka się konkretnej charakterystyce. Ucieka od wtórności i staje się autentyczny w swojej oryginalności, co stanowi niezaprzeczalną wartość dodaną jego dzieł…